Reset Architecture

River Irwell Neighbourhood


Ontwerp:
november 2003, Prijsvraag
Opdrachtgever:
RIBA - Urban Splash en Salford City Council
Team:
Theo Mathijssen, Roel Meurders and Donald van Dansik