Reset Architecture

De Wal Oss

De herontwikkeling van de V & D locatie, Wal plein en het sportveld van de TBL-school biedt een kans voor een boost in de kwaliteit van het centrum van Oss. Er is ruimte voor meer winkels en woningen in de plannen, maar nog belangrijker, het biedt een kans om een bruisend centrum te creëren. Een reeks van gekoppelde openbare ruimte is het belangrijkste uitgangspunt van het masterplan.

Het plan is ontworpen met een duidelijke visie op de openbare ruimte. De nieuwe gebouwen en buitenruimtes zijn in lijn met de bestaande morfologie maar markeren ook de overgang tussen de historische, kleinschalige structuur en grootschalige naoorlogse gebouwen aan de rand van de centrum. Het plan voegt een aantal interessante stedelijke ruimtes in het centrum van Oss toe, elk met een eigen identiteit en sfeer. De pleinen creëren een nieuwe wandelroute door het centrum.

Centraal in het plan komt een nieuwe stadsbibliotheek die levendigheid brengt en veel mensen aantrekt in het gebied waar nu alleen gewinkeld wordt. Een ondergrondse parkeergarage met een ingang op de ring draagt bij aan de bereikbaarheid van het stadscentrum.


Ontwerp:
maart 2009, Masterplan
Opdrachtgever:
i.o.v. Jo Crepain voor de Gemeente Oss / Van Deursen
Team:
Theo Mathijssen