Reset Architecture

Miami civic center

Onze inzending voor de stedenbouwkundige prijsvraag MIAMI Civic Center is bekroond met de tweede prijs. Het ontwerp van een nieuw centrum voor Miami werd gekozen uit 84 inzendingen. De wedstrijd werd georganiseerd door Arquitectum voor het American Institute of Architects (AIA Miami).

Miami, de wereldberoemde Amerikaanse stad met 5 miljoen inwoners, heeft dankzij zijn enorme groei in het verleden nooit een natuurlijk stadscentrum gekregen. Nu is er behoefte aan een collectief hart, een plek waar mensen samen komen. In de uitgeschreven prijsvraag werd gevraagd een centrum te ontwerpen met diverse openbare functies als een nieuw stadhuis, een kathedraal en een museum; die thuis horen in het centrum van een stad. Ook openbare pleinen, woningen, winkels en restaurants werden aangedragen.

Op bedachtzame hebben we in het plan de Amerikaanse en Europese stedenbouw gecombineerd. De Amerikaanse grid-verkaveling is opgepakt als vertrekpunt, binnen het grid is een fijnmazige verkaveling gemaakt met pleintjes, binnenhoven, steegjes en parkjes. Het nieuwe knooppunt verbindt hierdoor het huidige centrum, het park en het water met elkaar. Er zijn autovrije stedelijke ruimtes ontworpen met verblijfskwaliteiten. De verdichting van de stad - met veel meer woningen dan in de opgave voorgeschreven - is essentieel om een levendig stadsdeel te maken dat bijdraagt aan een duurzame samenleving.


Ontwerp:
februari 2010, Prijsvraag
Opdrachtgever:
American Institute of Architects (AIA Miami)
Team:
Theo Mathijssen, Willem Lucassen