Reset Architecture

House 4 Life Salford

Het centrum van Salford en Manchester heeft de laatste drie decennia een enorme transformatie ondergaan. Het centrum is, met dank aan de sterke jeugdcultuur en de ontdekking van het loft wonen, weer bewoonbaar en opnieuw een levendige stad. De pioniers die in centrum van de stad gingen wonen willen daar blijven wonen maar zijn opzoek naar een woning die past bij hun levensfase. Dit project illustreert een model van een gebouw waar een gezin met een stedelijke leefstijl kan wonen en appartementen die flexibel veranderende woonwensen kunnen huisvesten.

Greengate kan profiteren van zijn unieke locatie in het hart van de stad, de plek waar Manchester en Salford zijn gesticht. Het gebied is te transformeren in een aantrekkelijke stedelijke woonwijk in het centrum. Stedelijke levendigheid en een wonen in hoge dichtheid zullen worden in dit plan gecombineerd met groene parken en speelplaatsen. De groene openbare ruimte in de wijk zal bijdragen aan een prettige leefomgeving.

De site wordt verdeeld in drie percelen met de juiste maat voor stedelijke woonblokken. De blokken zijn niet gesloten maar open naar het park, zodat een directe verbinding ontstaat tussen de publieke en semi-openbare groene binnenruimtes.

Van een afstand ervaar je de gebouwen als grote stoere sculpturen die zeer gemakkelijk herkenbaar zijn. Van dichtbij ervaar je de gelaagdheid van de gevel en toont het zijn menselijke schaal en de verschillende woningtypen. Blok A en B bevat 70 appartementen. De appartementen zijn Loft+. Loft + is een nieuwe typologie met een open plattegrond die flexibel kan worden ingedeeld + een extra verdieping met een vaste indeling met twee slaapkamers en een badkamer. Deze flexibiliteit zal bijdrage aan de duurzaamheid van het gebouw.

Grote tuin terrassen geven de gevel diepte. Deze diepte is erg handig met betrekking tot passieve zonne-energie. De woonkamers zijn gericht op het zuiden, waardoor de zonnewarmte de kamers op warmt in de winter. De uitkragende terrassen stoppen de zon in de zomer. De galerijen zijn aan de noordzijde. Aan deze kant liggen de slaapkamers met kleine ramen en goed geïsoleerde wanden om minimale warmteverlies te waarborgen. Betonkernactivering zorgt daarnaast voor koeling en verwarming van het gebouw. Dit systeem wordt gekoppeld aan een geothermisch systeem. In de binnenhoven zijn in de grond buizen geboord waaruit water wordt gepompt met een constante temperatuur. Het water is koel genoeg in de zomer en hoeft slechts een paar graden worden verwarmd in de winter. Dit zorgt voor een enorme energiebesparing. Het maakt het mogelijk om open transparante architectuur te realiseren met gelijktijdig een duurzame energiehuishouding.


Ontwerp:
november 2010, RIBA Prijsvraag
Opdrachtgever:
Salford City Council, Salford URC and BRE
Team:
Theo Mathijssen