Reset Architecture

Herbestemming Monumenten Groot Ziekengasthuis

Maarten Muttens heeft tijdens zijn afstudeerstage bij reSET architecture een herbestemmingsplan gemaakt voor het Zusterhuis en Stergebouw op het oude Groot Ziekengasthuis terrein (GZG) in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. Maarten kreeg van reSET de onderzoeksvraag; 'Hoe kunnen de bestaande monumenten op het GZG gebruiksklaar worden gemaakt voor een onbekende functie en onzekere toekomst?'.

De onzekerheid over de planvorming van het GZG werd uitgangspunt voor het ontwerpend onderzoek. Maarten heeft zich niets aangetrokken van het geaccordeerde Masterplan waarin een stadskas tussen het Zuster- en Stergebouw is bedacht. De bijzondere monumenten komen maar op één manier volledig tot hun recht; netjes gerenoveerd en losstaand in een parkachtig setting. Toch moet er wel volume worden toegevoegd om nieuwe functies te kunnen huisvesten zoals de bibliotheek of een groot warenhuis. Om tegemoet te komen aan de onzekere invulling en flexibel gebruik in de toekomst mogelijk te maken, werd er besloten om complementair aan de bestaande gebouwstructuur van gangen met kleinere kamers, twee zeer grote vrij indeelbare ruimtes toe te voegen. Eén van de twee nieuwe ruimtes ligt, uit het zicht, onder het nieuwe parkje tussen de bestaande monumenten. Het tweede volume ligt brutaal boven op het Stergebouw en geeft zo uitdrukking aan de nieuwe mogelijkheden en nieuwe gebruikers van het gebouw ensemble.

 

 


Ontwerp:
januari 2013, afgerond
Opdrachtgever:
Avands Hogeschool
Team:
Maarten Muttens, Theo Mathijssen