Reset Architecture

Brabants Buitenmuseum Out Herlaer

In opdracht van het Brabants Landschap hebben we een visie ontwikkeld voor het gebied Haanwijk en Sterrenbosch. Aanleiding voor de opdracht is het provinciale beleid 'Landschap van Allure'. In dit beleid wordt de ambitie uitgesproken om de historische vestingstad 's-Hertogenbosch beter te verankeren met de rijke geschiedenis en eigentijdse cultuur van het Groene Woud. De groene lob vanaf het Bossche Broek tot het hart van het Groene Woud (Kampina en omstreken) is daarin aangewezen als 'cultuurhistorisch landschap'. Het landschap beleefbaar maken voor bewoners en bezoekers van 's-Hertogenbosch en omstreken speelt daarbij een belangrijke rol.

Het landschap beleefbaar maken kan op verschillende manieren. Het landschap heeft de potentie een gelaagdheid te krijgen waardoor het verschillende doelgroepen aanspreekt. Gecombineerd zullen de lagen elkaar versterkt waardoor het landschap aantrekkingskracht krijgt voor mensen die bewust deze plek opzoeken. De belangrijkste laag is het natuurlandschap zelf. Een tweede laag is het reeds aanwezige historisch cultuurlandschap dat soms nog zichtbaar is maar soms ook verdwenen is of verborgen ligt als onderlaag van nieuwe structuren. Het bebouwd erfgoed is een evidente derde culturele laag van betekenis.

In de gebiedsvisie heeft Reset de ruimtelijke mogelijkheden laten zien van een vierde en vijfde laag. Het uitbouwen van de reeks aanwezige kunstactiviteiten die plaatsvinden in Sterrenbosch verrijkt het landschap met een vierde laag. Kunst in en met het landschap is op deze locatie in de nabijheid van de stad een zeer attractieve invulling. Kunst kan ook een economische drager zijn die nieuwe bezoekers trekt en het toerisme van 's-Hertogenbosch versterkt. We hebben een ruimtelijke drager voorgesteld in de vorm van een kunst-route door het gebied. In een museaal park zou het zwaartepunt kunnen liggen op kunst die nadrukkelijk een relatie aangaat met de natuur en directe omgeving. Land-art en grotere beelden zouden hier goed tot hun recht komen.

Het aanbieden van logies in het gebied Haanwijk en Sterrenbosch is een mooie mogelijkheid om mensen de aanwezige natuur, de cultuurhistorie met zijn erfgoed en de kunst op een intense manier te laten beleven. Logies, als vijfde laag, kan bovendien het voortbestaan van het erfgoed waarborgen.


Ontwerp:
oktober 2013, 1ste fase afgerond
Opdrachtgever:
Brabants Landschap
Team:
Theo Mathijssen