Reset Architecture

Museum Romeins Halder

Het Museum Romeins Halder is gehuisvest in een schuur op de buitenplaats Haanwijk nabij het gehucht Halder ten zuiden van 's-Hertogenbosch. Dit herbestemmingsproject laat een contextgevoelige aanpak zien. In het interieur zijn oud en nieuw samengevoegd, maar nog steeds, zonder hiërarchie, visueel aanwezig. De nieuwe setting roept een vanzelfsprekend beeld op die een relatie aangaat met buiten; met het landschap van het landgoed.

Er is niet gekozen voor een generieke neutrale witte tentoonstellingruimte maar gezocht naar een subtiele omgang met de aanwezige karakteristiek. De schuur is het enige gebouw op de buitenplaats zonder monumentale status, maar in zijn soort, wederopbouwschuur, toch bijzonder. In het interieur waren de vier houten spantconstructies en de sporenkap dominant in de beeldvorming van de ruimte. De spanten zijn in ruw hout als gebinten opgebouwd met kreupele stijlen en een groot aantal dwarsverbindingen. De combinatie van het ruwe hout met ambachtelijke gemaakte verbindingen is typisch en inspirerend. Een aanpak die is voorgezet in het ontwerp waarbij met "boerse" materialen en verfijnde detaillering een vanzelfsprekende verwevenheid is ontstaan tussen het bestaande en de nieuwe invulling. Tevens voel je de continuïteit van het bos in het interieur, de populierenhouten wanden en plafonds bepalen de sfeer. Er zijn voornamelijk natuurlijke bouwproducten verwerkt in het plan. Het populierenhout (Populus Marilandica) is voor dit project, in eigen beheer, door opdrachtgever Brabantslandschap op het landgoed gerooid. Het dak is geïsoleerd met vlas dakplaten die zijn aangebracht op een populieren dakbeschot op de bestaande sporen. Houtskelet-bouw voorzetwanden met vlasisolatie isoleren de twee bestaande, koud tegen elkaar gemetselde, halfsteense muren. De voorzetwanden zijn afgewerkt met Lehmstuc en Lehmfarben. De nieuwe geïsoleerde betonvloer is gepolijst zodat geen extra afwerkvloer nodig is. Door de geringe hoeveelheid gebruikte materialen is een evenwichtige en rustig vormgegeven museale ruimte gecreëerd.


Ontwerp:
juni 2017,
Opdrachtgever:
Brabants Landschap
Team:
Theo Mathijssen, Tess Landsman
Constructeur:
Frans Spermon
Aannemer:
De Visser - Bouwgroepmoonen