Reset Architecture

Zelfbouwers Huis

Het plan is tot stand gekomen door middel van een co-creatie met de opdrachtgevers. Dit komt vooral tot uitdrukking in de plattegrond die maximaal voldoet aan de woonwensen van de toekomstige bewoners. De opdrachtgevers zijn zeer betrokken zelfbouwers die zelfbewust hun eigen wooncondities mee willen vormgeven. Het "Plant je vlag" project in Lent geeft hier ruimte voor met het aanbieden van vrije kavels.

De plattegrond van de woning is een onconventionele loft-achtige plattegrond rondom een trap en vide. Openheid en contact is het belangrijkste uitgangspunt geweest. De zeer open plattegrond is gecombineerd met het ontwerpen van specifieke condities voor de verschillende leefruimtes. Om individuele plekken te realiseren in de open plattegrond heeft iedere ruimte een eigen doorgang of uitzicht naar buiten door openingen in de gevel. Georganiseerd rondom de vide kent de ruimtelijke indeling van de verdieping een zeer logische opbouw in drie slaapkamers en een badkamer. Het uitzicht in de slaapkamers op de omgeving en de oriëntatie (zon) is uitgangspunt bij de plaatsing van ramen.

Onze opdrachtgever is kunsthistorica. Het ontwerp van de gevels is geïnspireerd en uitgelegd met kunst referenties. De woning is een eenvoudig blok. Misschien zelfs een plomp blok. Door het volume horizontaal in tweeën te delen ontstaan nieuwe verhoudingen. De woning oogt minder hoog en minder plomp. Daarnaast ontstaat er ontwerpvrijheid, de vier gevels krijgen samenhang en spanning door de tweedeling maar kunnen vervolgens afzonderlijk, als losse elementen, vorm worden gegeven. Dit betekent niet dat er een basis ligt voor een Kandisky-kermis. Het beeld van de kleine gevels is gebaat bij abstractie, slechts enkele vlakken (gevelopeningen) in het vlak. Rothko - Josef Albers etc.. De gevelbekleding zal bestaan uit houten delen van 70mm hoog. Deze worden in een vloeiende verlopende kleur groen geschilderd. Een idee dat ontstond na het zien van een prachtige landschapfoto van Jolanda van Nuenen. De woning lijkt op te gaan in, of te verijzen uit, het landschap van het voormalige weiland. De gevelbekleding boven de 3,8 meter zal bestaan uit zwarte platen. De donkerer plaat zorgt ervoor dat er een dag en nacht contrast optreed, de hoogte van het gebouw lijkt te fluctueren.


Ontwerp:
december 2013, bouw 2015
Opdrachtgever:
prive
Team:
Theo Mathijssen