Strabrecht College

In een stedenbouwkundige studie zijn de mogelijkheden onderzocht voor nieuwbouw van het Strabrecht college, herbestemming van het gebouw West-vleugel en mogelijkheden voor woningbouwontwikkeling op de locatie van de school. Het door Reset architecture gemaakte masterplan en beeldkwaliteitsplan vormt de basis voor de nieuwbouw.

Design
2017
Client
Gemeente Geldrop-Mierlo, Strabrecht College
Team
Theo Mathijssen, Magdalena Obrusnikova
Adviseurs
KWK Huisvestingsregisseurs
error: Content is protected !!