Reset

De naam Reset is gekozen vanwege een inhoudelijk fascinatie voor context gevoelige architectuur. We richten ons op vernieuwing, herbestemming, herstructurering, inbreiding en uitbreiding van locaties, gebouwen en woningen. Vanuit een praktisch idealisme is de naam reset ook prikkelend bedoelt. We roepen alertheid en een open blikveld op. Het herdenken van onze opgave behoort tot het ontwerp proces en resulteert in een breed gedragen innovatief plan.

error: Content is protected !!