Zonnewende park

In nauwe samenwerking met Zonnewende ontwikkelt Reset architecture een structuurvisie waarin we herstructurerings- scenario’s onderzoeken voor de komende 20 jaar. Eén van de kernvragen heeft als onderwerp de afweging tussen nieuwbouw dan wel renovatie van de bestaande gebouwen, waarbij we de diverse scenario’s onderzoeken in relatie tot de belevingswaarde van Zonnewende, de financiële kaders en de bezettingsgraad door de seizoenen.

Design
2012, stedenbouwkundig plan
Client
Stichting Zonnewende
Team
Theo Mathijssen, Erik Pennings
error: Content is protected !!